REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep-stary.ikonagolec.pl 


Właścicielem sklepu , działającego pod adresem www.sklep-stary.ikonagolec.pl jest


F.H.U. IKONA ul. Grota Roweckiego 2a 43-100 TYCHY


NIP: 646-250-17-22 ; REGON: 278316638
;


Konto bankowe: 18 1910 1048 2505 0711 6145 0001

DEFINICJE:


Oferta - towary / produkty umieszczane na stronach Sklepu internetowego

www.sklep-stary.ikonagolec.pl


Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

dokonująca zakupów w Sklepie.


Koszyk - element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie

zakupów za pomocą strony www.sklep-stary.ikonagolec.pl


Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem

świąt.


Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i

przekaże do wysyłki.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep-stary.ikonagolec.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne opłaty.

 2. Przeglądając ofertę należy wybrać produkty a następnie dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktów
  następuje etap realizacji zamówienia, w tym celu należy kliknąć przycisk „Finalizuj Zamówienie” a następnie wybrać jedną z 3 dostępnych opcji:
  zamówienie bez rejestracji konta, z rejestracją konta lub logując się na posiadane konto.

 3. Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień, brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.

 4. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem". Zamówienie zostanie automatycznie anulowanie w przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni kalendarzowych, chyba że wybrano formę zapłaty "za pobraniem".

 5. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany i podejmuje decyzje o częściowej realizacji zamówienia, 
  jego modyfikacji lub anulowania. W razie dokonania płatności klient otrzyma zwrot należności w ciągu 7 dni.

 6. Zrealizowanie zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, przesłaną na adres e-mail, podany przez klienta w formularzu.

   

DOSTAWA
 

 1. Skompletowanie zamówienia odbywa się w ciągu 48 godzinAż 95% przesyłek w obszarze Polski trafia do klientów następnego dnia
  po przekazaniu zamówienia firmie kurierskiej.
   Koszt dostawy w granicach Polski widoczne są w sklepie internetowym po wybraniu przez klienta towarów/produktów. Koszt uzależniony jest od ilości zakupionych towarów/produktów.

 2. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki od kuriera zauważy uszkodzenia mechaniczne budzące niepokój, prosimy o sporządzenie wraz z kurierem 
  protokołu szkody oraz niezwłoczne zawiadomienie Sprzedawcy.

 3. Ponowna Wysyłka do klienta w ramach reklamacji, realizowana jest na koszt sklepu internetowego.

 

PŁATNOŚĆ

 1. Akceptowane formy płatności:

  - Pobranie (zapłata przy odbiorze przesyłki)
  - Przedpłata na konto: 
  18 1910 1048 2505 0711 6145 0001 ; F.H.U. IKONA ul. Grota Roweckiego 2a 43-100 TYCHY
  - Bank on-line (system płatności przelewy24.pl)
  - Karta płatnicza/kredytowa


ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła
  w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres biuro@sklep-stary.ikonagolec.pl )

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa
  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Proszę odesłać rzecz niezwłocznie na adres: F.H.U. IKONA ul. Grota Roweckiego 2a 43-100 TYCHYa w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Prosimy także o przesłanie wraz z towarem dowodu zakupu (faktura lub paragon), co usprawni procedurę zwrotu towaru.

 


REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI
 

 1. Sklep sklep-stary.ikonagolec.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Sklep sklep-stary.ikonagolec.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu 24 miesięcznej gwarancji sprzedanego Towaru.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@sklep-stary.ikonagolec.pl  Sklep sklep-stary.ikonagolec.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 4. Zwracany towar proszę wysłać na adres: F.H.U. IKONA ul. Grota Roweckiego 2a 43-100 TYCHY. Do produktu proszę dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT.

 5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.


REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

 1. Sklep sklep-stary.ikonagolec.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep sklep-stary.ikonagolec.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: F.H.U. IKONA ul. Grota Roweckiego 2a 43-100 TYCHY, mailowo pod adres biuro@sklep-stary.ikonagolec.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 4. Sklep sklep-stary.ikonagolec.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem sklep-stary.ikonagolec.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.